AANVRAAGFORMULIER WIELERWEDSTRIJDEN 2016

Gelieve dit formulier zo vlug mogelijk terug te sturen naar het Secretariaat VWV

Inrichtende club (of persoon): ………………………………………………………………………………..

Verantwoordelijke: Naam:……………………………………………….. Voornaam: …………………………………..

Adres: Straat: ………………………………………. Nr: …………………

Postnr: …………… Gemeente: ………………………………………

Tel: …………………………………….. GSM: ……………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………………………..

Gevraagde wedstrijddatum (dag + datum): …………………………………………………………..

Gemeente & deelgemeente: ……………………………………………………………………………………

Benaming van de wedstrijd: ……………………………………………………………………………….
(vb: Ereprijs Janssens of 7e Grote Prijs Peeters)
Inschrijvingslokaal: Benaming: …………………………………………………………………………………………………

Straat + Nr: ………………………………………………………………………………………………….

150€ voorschot binnen de 15 dagen na de opname op de kalender.
250€ saldo (+ het eventuele extra-prijzenbedrag) ten laatste 1 maand voor de wedstrijddatum.

Wedstrijdgegevens: .Omloop, afstanden en starturen
1e reeks ( Cat C /D/E: startuur = …. u …… = ………. km = …….. ronden van ………. km.

2e reeks Cat. A/B startuur = …. u ….. = …….. km = …….. ronden van ………. km.

Kostprijs:
De totale kostprijs voor de inrichter aan de VWV bedraagt minimum 400€, eventueel te verhogen met een extra-bedrag dat dan volledig zal besteed worden aan extra-prijzengeld, met vermelding op de VWV-kalender.
In deze kostprijs zijn inbegrepen: de organisatieverzekering, het volledige prijzengeld (met een opleg van 246€ door de VWV), de publiciteit door VWV (via website), de verplaatsing en aanwezigheid der VWV-wedstrijd-afgevaardigden (zij zorgen ook voor de inschrijvingen, het opmaken van de uitslagen en de uitbetaling van het prijzengeld), de fotofinish, alsook het eventuele gebruik van het hiernavolgend materiaal (aanduiden indien gewenst):
de geluidsinstallatie met speaker: JA / NEE.
het materiaal voor de seingevers (armbanden & seinbordjes & vestjes): JA / NEE
het materiaal voor de volgwagens (gevarendriehoeken & rode+groene vlag): JA / NEE
Betaling: ondergetekende verklaart hierbij de volledige kostprijs van 400€ te zullen betalen door overschrijving op bankrekening nr. BE63 068 2410722 08 van VWV en wel als volgt:

Voorschot:…………€ Afrekening:…………€ Extra Bedrag:…………..€ Totaal: …………..€

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. Handtekening: . . . . . . . . . . . . .

Bijkomende wedstrijd bv. Dorpelingen , wielertoeristen, enz 60.00€ extra te betalen.
Prijzen voor de renners bijkomende wedstrijd is voor de Inrichter.

BELANGRIJK: Waar dient u als inrichter zelf voor te zorgen.

OMLOOP, AFSTANDEN EN STARTUREN:

Afstanden:
Op een veilige omloop van liefst minimum 4 km bedragen de afstanden bij voorkeur
65 tot 75 km voor C / D / E en 90 tot 100 km voor A / B.
Voor avondwedstrijden resp.55 tot 60 km voor C / D / E en 75 tot 80 km voor A / B.
Wedstrijden:
Indien 3 wedstrijden mogelijk of toegelaten zijn, starten de C 1 a 2 minuten na D+E.
Nadien starten de A/B
Slechts indien niet toegelaten door de politie starten C+D+E samen.
Starturen:
De starturen bij 3 wedstrijden zijn bij voorkeur:
13.30u D/E, 13,31u – C, en 15.30u – A/B, in februari / maart / september / oktober;
14u00 – D/E, 14.01u – C, en 16u – A/B in april-augustus.

De starturen bij 2 wedstrijden zijn bij voorkeur:
13.30u – C/D/E en 15.30u – A/B in februari / maart / september / oktober;
14u – C/D/E en 16u – A/B in April-Augustus
(resp. 17.30u en 19.15u voor avondwedstrijden).

WAAR DIENT DE INRICHTER ZELF VOOR TE ZORGEN ?

Officiële aanvraag aan het Gemeentebestuur. Het VWV-secretariaat stuurt aan de inrichter 4 blanco-aanvraagformulieren alsook het verzekeringsattest.na betaling van de 150€ voorschot. De aanvraag dient door de inrichter minstens 3 maanden vooraf bij het Gemeentebestuur te worden ingediend in 4-voud, vergezeld van het verzekeringsattest en van een omloopschets in 2-voud.
Seingevers zoals aangeduid door de gemeentelijke overheid. De politie bepaalt het aantal en de plaats van opstelling. Elke seingever moet minstens 18 jaar oud zijn en moet een linkerarmband en een seinbordje dragen. Vanaf de voorbijkomst van de pilootwagen met rode vlag tot na het voorbijrijden van de volgwagen met groene vlag dient elke seingever alle verkeer in dwarsrichting alsook alle eventuele tegenliggend verkeer tegen te houden.
Hulpdienst met ziekenwagen (Vlaams Kruis, Rode Kruis of HAD Hulshout). De ziekenwagen moet de wedstrijden volgen met ofwel een dokter ofwel een brevethouder van ziekenhuisassistent of EHBO. De ziekenwagen moet ook een draagberrie meehebben alsook een hulpdoos nr.1.
Voor criteriumwedstrijden op een gesloten omloop volstaat een vaste hulppost (met dokter of brevethouder + draagberrie + hulpdoos nr.1).
Afsluiting aan de aankomstlijn van minstens 200m lang, waarvan 150m voor en 50m achter de aankomstlijn. De aankomststrook moet minstens 5 meter breed zijn en moet een rechte lijn of een overzichtelijke bocht hebben van minstens 200m, waarvan 150m voor en 50m na de aankomstlijn.
Volgwagens: één pilootwagen vooraan met wedstrijdbord, gevaardriehoek en rode vlag (min.300m en max.1.000m voor de eerste renner), éénzelfde volgwagen achteraan met groene vlag, één volgwagen voor de VWV-wedstrijdafgevaardigde(n), en één volgwagen om tijdens de eerste wedstrijd voor het tweede peloton uit te rijden indien D/E en C gesplitst rijden (deze wagen mag eventueel door een motorrijder vervangen worden).
Bloemtuilen voor de 5 winnaars (één in elke categorie); eventueel iets voor de tweede.

Een degelijk lokaal voor inschrijving, opmaak uitslagen en uitbetaling, liefst afgezonderd
en met een stopkontakt 220V.
Een stopcontact 220V. Aan de aankomstlijn of mogelijkheid om aan te sluiten in de
ommiddelijke omgeving van de micro wagen.

Een afgezonderd lokaal voor eventuele dopingcontrole.

Bij dopingcontrole de nodige drank ( plat water ) voorzien.

Minstens 2 a 3 drankjes & broodjes voor 7 VWV-medewerkers.
Er zal door de VWV aan de inrichter indien deze aan de voorwaarde voldoet wat de betalingen betreft en ontvangst van de VWV afgevaardigde , per deelnemende renner 1€ terug betalen aan de inrichter na de wedstrijd.

Ook niet te vergeten: Verwittig alle omwonenden met een briefje omtrent de wedstrijden en verzoek hun de rijbaan volledig vrij te houden van geparkeerde wagens. Duid voor iedereen met pijlen de weg aan naar de plaats van inrichting. Verken tijdig zelf de omloop en let op eventuele hindernissen, putten in de weg of losliggende steentjes, vooral in de bochten.

Download hier het formulier.